Verspilling voorkomen

Zero Waste Office - label 2 - Reduce

Door het aanbod goed af te stellen op de behoeften van de werknemers en slim in te kopen, kan veel verspilling voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan een kleinere selectie producten of lunchspreiding, zodat de hoeveelheid bereide producten die niet geconsumeerd wordt, beperkt blijft. Daarnaast zijn er slimme meetinstrumenten beschikbaar die registreren wanneer, waar en welk voedsel wordt weggegooid. Aan de hand van die informatie kan de FM’er het inkoopbeleid aanpassen.

Innovatief systeem dat naast slimme camera’s en weegschalen ook ‘machine learning’ inzet om de details van het voedselafval te analyseren.

Winnow Vision leert steeds meer over de stroom organisch afval en maakt inzichtelijk waar de grootste kansen liggen. Door beter in te kopen, kan de besparing oplopen tot 8% van de totale voedselkosten.

Winnow Vision - Zero Waste Office
Afbeelding 4. Schematische weergave van Winnow Vision: het voedselafval wordt gewogen en geïdentificeerd

De instrumenten en beloften van het Nederlandse Zero food waste zijn vergelijkbaar met die van Winnow Vision: het meet hoeveel en welk voedsel er wordt weggegooid.

Het systeem heeft zes tot acht weken nodig om genoeg gegevens te verzamelen voor een besparingsadvies op maat. Na het nemen van passende maatregelen, is het mogelijk tot 50% minder voedsel te verspillen.

Nederlands initiatief dat zich richt op het voorkomen van voedselafval in de food & hospitality sector. Hun tool won in 2017 de EU Food Waste Solution Contest.

Wastewatchers is als operationeel partner betrokken bij de Food Waste Challenge: een programma tegen voedselverspilling in de horeca.

VOEDSELOVERSCHOT HERGEBRUIKEN

Zero Waste Office - label 3 - Reuse

Bij sommige organisaties ontstaan regelmatig voedseloverschotten door een wisselende vraag. Ga met de cateraar in gesprek over het zoveel mogelijk voorkomen van verspilling. Is een overschot onvermijdelijk? Deze initiatieven zorgen dat het voedsel geen afval wordt.

Via dit platform bieden duizenden ondernemingen dagelijks hun voedseloverschot aan in plaats van het weg te gooien. Het gaat bijvoorbeeld om het overgebleven voedsel van bedrijfsrestaurants. Door deze maaltijden te verkopen, besparen bedrijven afval en verdienen ze (een deel van) de kostprijs terug.

Cateraars en (bedrijfs)restaurants serveren alleen kwalitatief hoogwaardige groenten en fruit. Maar dat betekent niet dat alle wortels, tomaten en paprika’s met een kleine afwijking weggegooid worden. De Verspillingsfabriek verwerkt groenten die net niet mooi genoeg zijn in sauzen, soepen en stoven.

InstockMarket verzamelt voedseloverschotten bij telers, producenten, tussenhandelaren en supermarkten. Vervolgens biedt zij de producten aan professionele koks die getraind zijn met een wisselend aanbod te werken. Instock verzorgt ook evenementen, lespakketten en masterclasses.

ORGANISCH AFVAL RECYCLEN

Zero Waste Office - label 4 - Recycle

Het recyclen van organisch afval is vrij uitzonderlijk. Toch is het mogelijk sommige organische stromen te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Het gaat er daarbij om dat het GFT/swill-afval niet het louter fungeert als voedingsbodem, zoals bij compost, maar een ander soort waarde toevoegt. In Nederland ontstaat bijvoorbeeld elk jaar 300 miljoen kilo koffiedik. Dat belandt nu vaak in de vuilverbranding, terwijl het – net als sinaasappelschillen – ook geschikt is als grondstof voor zeep.

COMPOSTEREN

Zero Waste Office - label 5 - Rot

Koffiedik is een uitstekende voedingsbodem, onder andere voor oesterzwammen. De Koffie Recycle Service haalt koffiedrab op bij bedrijven die een groot aantal kopjes bonen- of filterkoffie per week drinken. Er is veel mogelijk, momenteel zijn de toepassing en de vraag naar die toepassing nog volop in ontwikkeling.

Het organisch afval dat overblijft, kan gecomposteerd worden door de afvalverwerker of op kantoor. Afhankelijk van de hoeveelheid, kan de FM’er kiezen voor een kleine composteermachine, zoals de Zera Food Recycler of een industriële variant, bijvoorbeeld de Joraform JK5100. Composteren op kantoor zorgt voor afvalwater: weer een nieuwe stroom. Wel wordt er bespaard op transport(kosten) naar de afvalverwerker. Een LCA zal moeten uitwijzen welke van de oplossingen de laagste milieu-impact heeft.

In 2017 presenteerde IKEA een groots plan om de hoeveelheid organisch afval drastisch te beperken. Het doel: in drie jaar 50% minder voedsel weggooien in alle vestigingen. Dat zijn er ruim 400 in meer dan 50 landen. De vestiging in Eindhoven is een van de koplopers. Direct in 2017 startte zij een pilot met Winnow Vision. Binnen een jaar was het organisch afval met 45% afgenomen. Dat staat gelijk aan 48.000 borden, met een waarde van €100.000, die niet in de vuilnisbak verdwenen.

Consultancybedrijf PWC heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 volledig circulair te opereren: geen afval, geen uitstoot en optimaal hergebruik van materialen.

Om organisch afval zoveel mogelijk te voorkomen, installeerde PWC de Winnow Vision in de restaurants van drie kantoren. Ook zamelt PWC het koffiedik apart in en hebben de kantoren in Rotterdam en Amsterdam eigen composteermachines om het GFT-afval te verwerken.